255.00

Η βάση του Μοντεσσοριανού συστήματος είναι η βαθιά εμπιστοσύνη στο παιδί
και ο απεριόριστος σεβασμός στις ικανότητές του να αναπτυχθεί από μόνο του.
Μότο δε της μεθόδου αποτελεί το «βοήθησέ με να το κάνω μόνος μου»..

Από τη βοήθεια στην κουζίνα, μέχρι το ανεξάρτητο πλύσιμο των χεριών τους στο μπάνιο,
ο πύργος εκμάθησης ενθαρρύνει την ανεξαρτησία και αυξάνει τις ευκαιρίες του παιδιού σας
να μάθει και να βοηθήσει στο σπίτι..!!

Κατηγορίες: , ,